Header

Zorgproducten

Actaut wil aansluiten bij de leefwereld van de jongeren die zij begeleidt. Dit houdt in dat wij zorg op maat aanbieden.

Om een beeld te geven van de mogelijkheden, hebben wij vier verschillende soorten begeleiding geformuleerd. We houden daar echter niet star aan vast: per cliënt kijken we wat het best aansluit op zijn of haar behoeftes.